Time-outvoorziening Hummelo

Sinds oktober 2006 heeft Ontmoeting in samenwerking met het Passion een time-outvoorziening in Hummelo. In deze 24-uursopvang bieden we dak- en thuislozen de mogelijkheid om 4 tot 6 weken tot rust te komen en zo de hectiek van het jachtige straatleven even achter zich te laten.
In deze periode van rust en ontspanning stimuleren wij hen om verder aan hun problemen te werken. Onze werkwijze heeft zijn effect bewezen, want gemiddeld 70% van de cliënten stroomt positief uit naar een vervolgtraject of is behoed voor een terugval.

Meerwaarde

Kenmerkend  voor onze hulpverlening is de kleinschalige manier van werken en de persoonlijke aandacht die wij geven. Daarnaast krijgt een cliënt in de time-outvoorziening de gelegenheid om andere gasten en vrijwilligers te ontmoeten. Een positieve manier voor hem om in contact te komen met andere mensen en de maatschappij.

Aanmelden en informatie

Uw cliënt aanmelden of meer informatie? Ga dan naar aanmelden en informatie.

Samenwerking

In de time-outvoorziening werkt stichting Ontmoeting samen met stichting Het Passion. Deze stichting zorgt voor de facilitaire ondersteuning. Dat doet zij door vakantiegangers als vrijwilligers in te zetten. Deze vrijwilligers bieden tijdens een deel van hun werkvakantie ondersteunende diensten aan de bewoners van de time-outvoorziening. Bijvoorbeeld huishoudelijke werkzaamheden en (re)creatieve en sportieve activiteiten. Mede door de inzet van deze vrijwilligers is er een hoge positieve uitstroom van cliënten.

Informatiefolders

Cliëntfolder

Verwijzersfolder