Time-outvoorziening Hummelo

Per 1 juli 2016 is de samenwerking met Het Passion beëindigd en wordt de time-outvoorziening op andere wijze voortgezet. Voor meer informatie: www.hetpassion.nl